WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2017-11-14 07:17:18
Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-08-07 10:47:12
Zapraszam do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia: 1. Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach2. Doposażenie placu zabaw w Cienkowicach3. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Muszkowicach  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2017-07-31 15:19:18
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza drugi ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody. Przetarg odbędzie się dnia 1 września 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Ogłoszenie o aukcji składnika majątku ruchomego
2017-07-12 16:24:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-07-03 14:44:01
"Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach w okresie od 04 września 2017r. do 22 czerwca 2018r."  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-05-22 15:14:17
"CIENKOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych". Termin składania ofert: 06.06.2017r.  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-05-09 11:52:46
Udzielenie gminie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów    ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2017-03-29 13:04:05
W zawiązku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciep  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-03-22 12:31:11
Ciepłowody: Przebudowa drogi gminnej nr 118129D w miejscowości Wilamowice na terenie Gminy Ciepłowody  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-03-10 09:53:33
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego "Bankową obsługę budżetu gminy Ciepłowody wraz z podległymi jed  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-03-01 14:09:46
W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: 1. Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich2. Remont Świetlicy wiejskiej w Wilamowicach3. Remon  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2017-02-21 08:12:57
Zapytanie ofertowe dla zamówenia publicznego o wrtości nieprzekraczajacej równowartości 30.000 euro obejmuje: 1. Poprawę zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłwodach. 2.Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy światlicy w   ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2017-01-31 07:13:05
Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości stanowiących minie gminne, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2016-12-19 15:13:17
Niniejszy WYKAZ zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 19.12.2016r. do dnia 09.01.2017r.  Zarządzenie 67/16 Zarządzenie 68/16   ...więcej

Usługa ubezpieczenia Gminy Ciepłowody oraz podległych jednostek organizacyjnych
2016-12-13 09:13:32
Usługa ubezpieczenia Gminy Ciepłowody oraz podległych jednostek organizacyjnych Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 22/12/2016, godzina: 13:00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2016-12-02 12:20:18
"Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych "Termin składania ofert: 12.12.2016r. godz. 9.00  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2016-11-21 16:11:23
Informacja o odwołaniu I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-10-25 08:39:47
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu remontu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-09-05 09:24:24
Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody". Ofertę proszę złożyć do dnia 15 września 2016r. do godz. 9.00  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczalnej rownowartosc 30.00 euro
2016-08-19 08:45:25
„Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach  w okresie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.” Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29 sierpn  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 171
poprzednie     następne