Kadencja VIII

Uchwała nr 1/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody
 Uchwała 1/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:54:14.
Uchwała nr 2/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody
 Uchwała 2/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:56:37.
Uchwała nr 3/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 3/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:58:09.
Uchwała nr 4/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 4/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:59:46.
Uchwała nr 5/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 5/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:01:23.
Uchwała nr 6/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 6/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:02:58.
Uchwała nr 7/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 7/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:04:32.
Uchwała nr 8/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 8/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:06:43.
Uchwała nr 9/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 9/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:08:19.
Uchwała nr 10/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 10/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:10:52.
Uchwała nr 11/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 11/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:12:58.
Uchwała nr 12/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 Uchwała 12/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:15:11.
Uchwała nr 13/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 Uchwała 13/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:17:00.
Uchwała nr 14/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Uchwała 14/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:18:44.
Uchwała nr 15/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepłowody
 Uchwała 15/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:20:24.
Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:20:24
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak